Politica de utilizare acceptabilă

Prezenta politică de utilizare acceptabilă stabilește termenii dintre noi și modul în care puteți accesa site-ul nostru www.sensodyne.ro (site-ul nostru). Această politică acceptabilă de utilizare se aplică tuturor utilizatorilor și vizitatorilor acestui site.

Utilizarea de către dvs. a site-ului nostru înseamnă că acceptați și sunteți de acord să respectați toate politicile cuprinse în această politică de utilizare acceptabilă, care completează termenii de utilizare a site-ului.

Utilizări interzise

Puteți utiliza site-ul nostru doar în scopuri legale.

Nu puteți utiliza site-ul:

 • În orice fel care încalcă orice lege sau reglementare locală, națională sau internațională aplicabilă.
 • În orice mod care este ilegal sau fraudulos sau are vreun scop sau efect ilegal sau fraudulos.
 • În scopul de a dăuna sau de a încerca să dăuneze minorilor în vreun fel.
 • Pentru a trimite, a primi cu bună știință, a încărca, descărca, utiliza sau reutiliza orice material care nu respectă standardele noastre de conținut.
 • Să transmită sau să procure trimiterea de materiale publicitare sau materiale promoționale nesolicitate sau neautorizate sau orice altă formă de solicitare similară (spam).
 • Să transmită cu bună știință orice date, să trimită sau să încarce orice material care conține viruși, Troieni, worms, time-bombs, keystroke loggers, spyware, adware sau orice alt program dăunător sau cod de computer similar proiectat să afecteze negativ funcționarea oricărui software sau hardware.

De asemenea, sunteți de acord:

 • Să nu reproduceți, să duplicați, să copiați sau să revindeți orice parte a site-ului nostru, cu încălcarea prevederilor termenilor noștri de utilizare a site-ului.
 • Să nu acceseze fără autoritate, să interfereze, să deterioreze sau să perturbe:
 • orice parte a site-ului nostru;
 • orice echipament sau rețea pe care este stocat site-ul nostru;
 • orice software utilizat în furnizarea site-ului nostru; sau
 • orice echipament sau rețea sau software care aparțin sau este folosit de orice terță parte.

Servicii interactive

Este posibil ca unerori să furnizăm servicii interactive pe site-ul nostru ("servicii interactive"). În cazul în care vă furnizăm servicii interactive, vom furniza informații clare  despre tipul de serviciu oferit, în cazul în care acesta este moderat și ce formă de moderare se utilizează (inclusiv dacă este umană sau tehnică).

Vom face tot posibilul pentru a evalua orice posibile riscuri pentru utilizatori (în special, pentru copii) de la terțe părți, atunci când utilizează orice serviciu interactiv furnizat pe site-ul nostru, și vom decide în fiecare caz, dacă este necesar să se utilizeze moderare a serviciul relevant (inclusiv felul moderației), în lumina acestor riscuri. Cu toate acestea, nu avem nicio obligație de a supraveghea, monitoriza sau modera orice serviciu interactiv pus la dispoziție pe site-ul nostru și excludem în mod expres răspunderea noastră pentru orice pierdere sau daună care rezultă din utilizarea oricărui serviciu interactiv de către un utilizator cu încălcarea standardelor noastre de conținut , indiferent dacă serviciul este moderat sau nu.

Utilizarea oricăruia dintre serviciile noastre interactive de către un minor este supusă consimțământului părintelui sau tutorelui. Este recomandat părinților care permit copiilor lor să utilizeze un serviciu interactiv,  ca aceștia să comunice copiilor lor detalii cu privire la siguranța lor online, deoarece moderație nu este foarte simplu de manevrat. Minorii care utilizează un serviciu interactiv ar trebui să fie conștienți de riscurile potențiale.

Standarde ale conținutului

Aceste standarde ale conținut se aplică oricărui și tuturor materialelor pe care le aduceți drept contribuție la site-ul nostru (contribuții), precum serviciilor interactive asociate cu acestea.

Ttrebuie să respectați spiritul următoarelor standarde, precum ale literei. Standardele se aplică pentru fiecare parte a oricărei contribuții, precum și la ansamblul acesteia.

Contribuțiile trebuie:

 • Să fie corecte (în cazul în care afirmă fapte).
 • Să fie ținute cu adevărat (acolo unde își exprimă opiniile).
 • Respecte legea aplicabilă atât în Regatul Unit, cât și în orice țară din care sunt înregistrate.
Contribuțiile nu trebuie:
 • Conțină orice material care este defăimător pentru orice persoană.
 • Conțină orice material obscen, ofensator, urât sau inflamator.
 • Promoveze materiale explicit sexuale.
 • Promoveze violența.
 • Promoveze discriminări bazate pe rasă, sex, religie, naționalitate, dizabilitate, orientare sexuală sau vârstă.
 • Încalce orice drepturi de autor, drepturi de autor sau marca comercială a oricărei alte persoane.
 • Să existe probabilitatea de a înșela orice persoană.
 • să fie făcute cu încălcarea oricărei obligații legale datorate unui terț, cum ar fi o obligație contractuală sau o datorie de încredere.
 • Promoveze orice activitate ilegală.
 • Să amenințe, să abuzeze sau să invadeze intimitatea altcuiva sau să provoace neplăceri, inconveniente sau anxietate inutilă.
 • să hărțuiască, să deranjeze, să stânjenească, să alarmeze sau să deranjeze orice altă persoană.
 • Folosească pentru a impersona orice persoană sau pentru a vă prezenta identitatea sau afilierea cu orice persoană.
 • Dați impresia că provin de la noi, dacă nu este cazul.
 • Ppromoveze sau asiste orice act ilegal, cum ar fi încălcarea drepturilor de autor sau utilizarea abuzivă a computerului.

Suspendarea și încetarea

Vom stabili, la discreția noastră, dacă a existat o încălcare a acestei politici de utilizare acceptabilă prin utilizarea a site-ului nostru. Atunci când a avut loc o  astfel de încălcare a acestei politici, vom lua măsurile pe care le considerăm adecvate.

Nerespectarea acestei politici de utilizare acceptabilă constituie o încălcare gravă a condițiilor de utilizare pe care site-ul nostru este autorizat să le utilizeze și poate avea ca rezultat oricare dintre următoarele acțiuni:

 • retragerea imediată, temporară sau permanentă a dreptului dvs. de utilizare a site-ului nostru.
 • Îndepărtarea imediată, temporară sau permanentă a oricăror postări sau materiale încărcate de dvs. pe site-ul nostru.
 • Eliberarea unui avertisment pentru dvs.
 • Proceduri judiciare împotriva dvs. pentru rambursarea tuturor costurilor pe baza unei despăgubiri (inclusiv, dar fără a se limita la, costuri administrative și juridice rezonabile) rezultate din încălcare.
 • Acțiune în justiție împotriva dumneavoastră.
 • Dezvăluirea acestor informații autorităților de aplicare a legii, pe care le considerăm în mod rezonabil, este necesară.

 Ne exonerăm de orice răspundere pentru acțiunile întreprinse ca răspuns la încălcări ale acestei politici de utilizare. Răspunsurile din această politică nu sunt limitate și putem lua orice altă acțiune pe care o considermă adecvată în mod rezonabil.

Modificări ale Politicii de utilizare acceptabilă

Putem revizui această politică de utilizare acceptabilă, în orice moment, prin modificarea acestei pagini. Vă recomandăm să verificați această pagină din când în când pentru a lua cunoștință de orice modificări pe care le aducem, deoarece acestea sunt obligatorii pentru dvs. Unele dintre dispozițiile cuprinse în această politică de utilizare acceptabilă pot fi, de asemenea, înlocuite de dispoziții sau anunțuri publicate în afara site-ului nostru.