Contactează-ne

Contact:
Adresă: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.R.L.
Opera Center 1, Str. Costache Negri nr. 1-5, Sector 5, cod 050552, Bucureşti, România.
Tel .: +40 213 028 208
Fax: +40 213 028 209

Dacă doriți să raportați un eveniment advers la unul dintre produsele GSK, vă rugăm să ne contactați, de luni până vineri de la 8:30 - 17:30 la numărul de telefon: (021) 302 8 208, sau să ne scrieți la adresa: safetyreportingEMEA@haleon.com

A_EML
^[\w_-]+(\.[\w_-]+)*@[\w_-]+(\.[\w_-]+)*\.\w{2,4}$
Email not in proper format
Please enter email field
L_GENERAL
A_CNCTUS_SNAME
^[a-z,A-Z]{2,30}$
Please enter valid last name
Please enter last name
A_TITLE
^[a-z,A-Z]{2,6}$
Please enter valid title
Please enter title
A_CNCTUS_TELNO
^[0-9]{6,14}$
Please enter valid phone number
$MandatoryMessage
A_MSG
^[ A-Za-z0-9_.\/#&+\-\s ]{0,750}$
Please enter valid message
Please enter comments
A_CNCTUS_SEX
^[a-z,A-Z]{2,10}$
Please enter valid gender
Please enter gender
A_PSTCD
^[a-zA-Z0-9]{2,10}$
Please enter valid postal code
Please enter postal code
A_FNAME
^[a-z,A-Z]{2,30}$
Please enter valid first name
Please enter first name
A_CNCTUS_AGE
^(0?[1-9]|[1-9][0-9])$
Please enter valid age
Please enter age
A_CNCTUS_ADRSL1
^[a-zA-Z0-9]+(?:[\s-][a-zA-Z0-9]+)*$
Please enter valid address
Please enter address
A_CNCTUS_ADRSL2
^[a-zA-Z0-9]+(?:[\s-][a-zA-Z0-9]+)*$
Please enter valid address
Please enter address
A_CNCTUS_PHONETYPE
^[a-z,A-Z]{2,10}$
Please enter valid phone type
$MandatoryMessage
A_CNCTUS_STATE
^[a-zA-Z0-9]+(?:[\s-][a-zA-Z0-9]+)*$
Please enter valid state
$MandatoryMessage
A_CNCTUS_TWN
^[a-zA-Z0-9]+(?:[\s-][a-zA-Z0-9]+)*$
Please enter valid town
$MandatoryMessage