Termeni & Condiții

Vă rugăm citiți cu atenție termenii și condițiile înainte de a utiliza acest site.

Termeni de utilizare a site-ului

Acești termeni de utilizare (împreună cu documentele menționate) vă menționează termenii de utilizare care pot fi utilizați de site-ul nostru www.sensodyne.ro (site-ul nostru), fie ca oaspete sau utilizator înregistrat. Folosirea site-ului nostru include accesarea, navigarea sau înregistrarea pentru utilizarea site-ului.

Vă rugăm să citiți cu atenție acești termeni de utilizare, înainte de a începe să utilizați site-ul nostru, deoarece aceștia se vor aplica utilizării. Vă recomandăm să tipăriți o copie pentru referințe ulterioare.

Prin utilizarea site-ului nostru, confirmați că sunteți de acord cu  termenii de utilizare și că vă veți conforma acestora.

Dacă nu sunteți de acord cu termenii de utilizare, nu trebuie să utilizați site-ul.

Alți termeni aplicabili

Acești termeni de utilizare se referă la următorii termeni suplimentari, aplicați și în cazul utilizării site-ului nostru:

  • Politica noastră de confidențialitate, care stabilește condițiile  în care prelucrăm datele personale pe care le colectăm de la dvs. sau pe care ni le furnizați. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu o astfel de procesare și garantați că toate datele furnizate de dvs. sunt corecte
  • Politica noastră de utilizare acceptabilă, care stabilește utilizări permise și utilizări interzise ale site-ului nostru. Atunci când utilizați site-ul nostru, trebuie să respectați această politică de utilizare acceptabilă.
  • Politica de Cookie, care stabilește informații despre cookie-uri pe site-ul nostru.

Despre noi

www.sensodyne.ro este un site operat de GSK (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.R.L., Opera Center 1, Str. Costache Negri nr. 1-5, Sector 5, cod 050552, Bucureşti, România. Tel .: +40 213 028 208
Fax: +40 213 028 209)

Modificarea termenilor

Putem revizui termenii de utilizare în orice moment, prin modificarea acestei pagini.  Vă rugăm să verificați această pagină din când în când, pentru a lua cunoștință de orice modificări aduse, deoarece acestea sunt obligatorii.

Modificarea site-ului

Este posibil să actualizăm site-ul nostru la intervale de timp și putem modifica conținutul în orice moment. Astfel, vă rugăm să rețineți că acest conținut  poate fi depășit în orice moment, iar noi nu avem obligația de a-l actualiza. Nu garantăm că site-ul nostru sau orice conținut vor fi lipsite de erori sau omisiuni.

Drepturi de proprietate intelectuală

Suntem proprietar sau deținătorul licențelort tuturor drepturilor de proprietate intelectuală din site-ul nostru și din materialul publicat. Acestea  sunt protejate de legile și tratatele din întreaga lume. Toate aceste drepturi sunt rezervate.

Aveți dreptul să tipăriți o copie și puteți descărca extrase ale oricărei pagini (e) de pe site-ul nostru pentru uz personal și vă rugăm să atrageți atenția altor persoane din cadrul organizației dumneavoastră cu privire la conținutul postat pe site-ul nostru.

Nu trebuie să modificați hârtia sau copiile digitale ale materialelor tipărite sau descărcate și nu trebuie să utilizați  ilustrații, fotografii, secvențe video sau audio sau grafica separat de orice text însoțitor.

Statutul nostru (și a oricăror colaboratori identificați) drept autorii conținutului de pe site-ul nostru trebuie să fie recunoscut.

Nu trebuie să utilizați nici o parte a conținutului de pe site-ul nostru în scopuri comerciale, fără a obține o licență pentru a face acest lucru de la noi sau licențiatorii noștri.

Dacă tipăriți, copiați sau descărcați orice parte a site-ului nostru cu încălcarea acestor termeni de utilizare, dreptul de a utiliza site-ul nostru va înceta imediat și trebuiesă returnați sau să disptrugți orice copii ale materialelor pe care le-ați făcut.

Informații independente

Conținutul site-ului nostru este oferă doar informații generale. Nu se intenționează să se acorde consiliere pe care ar trebui să vă bazați. Trebuie să obțineți consiliere profesională sau de specialitate înainte de a întreprinde sau nu orice acțiune pe baza conținutului site-ului nostru.

Nimic de pe acest site nu trebuie interpretat drept consiliere sau  recomandare și nu ar trebui să fie invocat ca bază pentru orice decizie sau acțiune. Este important să vă bazați numai pe sfatul unui profesionist în îngrijirea sănătății pentru a vă consilia cu privire la situația dumneavoastră specifică. Deși vom face eforturi rezonabile pentru a actualiza informațiile de pe site-ul nostru, nu oferim nicio garanție sau garanții, fie în mod expres sau implicit, care să susțină că acest conținut este corect, complet sau actualizat.

Limitarea răspunderii

Nimic din acești termeni de utilizare nu exclude sau nu limitează răspunderea noastră pentru deces sau vătămare corporală care rezultă din neglijența noastră, sau a unei fraude  sau denaturări frauduloasă, sau orice altă răspundere care nu poate fi exclusă sau limitată prin lege.

În măsura permisă de lege, excludem orice condiții, garanții, reprezentări sau alți termeni care se pot aplica pe site-ul nostru sau oricărui conținut, fie că ele explicite sau implicite.

Noi nu vom fi răspunzători față de utilizator pentru orice pierdere sau deteriorare, fie prin contract, prejudiciu (inclusiv neglijență), încălcarea obligației legale, sau în alt mod, chiar dacă este previzibil, sau care apare în legătură cu:

  • utilizarea sau incapacitatea de a utiliza site-ul nostru
  • sau utilizarea sau bazarea pe orice conținut afișat pe site-ul nostru.

În cazul în care sunteți un utilizator persoană juridică, vă rugăm să rețineți că, în special, nu vom fi responsabili pentru:

  • pierderi de profit, vânzări,  afaceri sau venituri;
  • de întrerupere a activității
  • pierderea profiturilor anticipate;
  • Pierderea de oportunități de afaceri, fondului comercial sau reputației;
  • sau orice pierderi sau daune indirecte sau rezultate.

Dacă sunteți un utilizator de consum, vă rugăm să rețineți că noi oferim  site-ul nostru pentru uz casnic și privat. Sunteți de acord să nu utilizați site-ul nostru pentru scopuri comerciale sau de afaceri, și nu avem nici o responsabilitate față de dvs pentru orice pierdere de profit, afaceri,  întrerupere a activității sau pierderea unei oportunități de afaceri.

Nu vom fi responsabili pentru eventualele pierderi sau daune cauzate de un virus, atac  sau alte materiale dăunătoare din punct de vedere tehnologic, care pot infecta echipamentele computerului, programele calculatorului, datele sau alte materiale  din cauza utilizării de către dvs. a site-ului sau pentru a descărca orice conținut  sau de pe orice site legat de acesta.

Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru conținutul site-urilor legate de site-ul nostru. Astfel de legături nu trebuie interpretate ca o aprobare a noastră a acestor site-urie. Nu  vom fi răspunzători pentru  pierderi sau daune care ar putea rezulta din utilizarea acestora de către dumneavoastră.

Încărcare de conținut pe site

Ori de câte ori utilizați o caracteristică ce vă permite să încărcați conținut sau comentarii pe site-ul nostru, sau pentru lua contact cu alți utilizatori ai site-ului, trebuie să respectați standardele de conținut stabilite în Politica noastră de utilizare acceptabilă.

Garantați că orice astfel de contribuție respectă aceste standarde, și veți fi răspunzător față de noi și să ne veți despăgubi pentru orice încălcare a acestei garanției. În cazul în care sunteți un utilizator de consum, acest lucru înseamnă că veți fi responsabil pentru orice pierderi sau daune suferite de noi ca urmare a încălcării de către dvs. a garanției.

Orice conținut pe care îl încărcați pe site-ul nostru va fi considerat neconfidențial și non-proprietate, și avem dreptul de a utiliza, copia, distribui și dezvălui unor terțe părți orice astfel de conținut în orice scop. Vom fi liberi să folosim idei, concepte, know-how sau tehnici conținute în astfel de informații în orice scop, inclusiv, dar fără a ne limita la dezvoltarea, fabricarea și comercializarea produselor care conțin astfel de informații.

Avem, de asemenea, dreptul de a dezvălui identitatea oricărui terț care pretinde că orice conținut postat sau încărcat de dvs. pe site-ul nostru constituie o încălcare a drepturilor lor de proprietate intelectuală sau a dreptului lor la viață privată.

Nu vom fi responsabili sau răspunzători față de orice terță parte, pentru conținutul sau acuratețea oricărui conținut postat de dvs sau de orice alt utilizator al site-ului nostru.

Avem dreptul de a elimina orice postare de pe site-ul nostru în cazul în care, în opinia noastră, aceasta nu respectă standardele de conținut stabilite în Politica noastră de utilizare acceptabilă.

Punctele de vedere exprimate de către alți utilizatori de pe site-ul nostru nu reprezintă opiniile sau valorile noastre.

Viruși

Nu garantam ca site-ul nostru va fi sigur sau liber de bug-uri sau viruși.

Sunteți responsabil pentru configurarea tehnologiei informației, programelor de calculator și platformei pentru a accesa site-ul nostru. Ar trebui să utilizați propriul software de protecție antivirus.

Nu trebuie să abuzați de site-ul nostru prin introducerea voită viruși, troieni, viermi, bombe logice sau alte materiale  rău intenționate sau dăunătoare din punct de vedere tehnologic. Nu trebuie să încercați să obțineți accesul neautorizat la site-ul nostru, la serverul pe care este stocat acesta sau orice alt server, computer sau bază de date conectată la site-ul nostru. Nu trebuie să atacați site-ul printr-un atac de tip denial-of-sevice sau un atac distribuit denial-of-sevice. Vom raporta orice astfel de încălcare autorităților competente de aplicare a legii și vom coopera cu aceste autorități prin dezvăluirea identității dvs. În cazul unei astfel de încălcări, dreptul de a utiliza site-ul nostru va înceta imediat.

Legături

Vă puteți conecta la pagina noastră, cu condiția ca acest lucru să fie  corect și legal și nu dăunează reputației noastre și nu crează avantaje.

Nu trebuie stabilită o legătură care să sugereze orice formă de asociere, aprobare sau susținere din partea noastră, în cazul în care aceasta nu există.

Nu trebuie să stabiliți un link către site-ul nostru în alt site care nu este deținut de dvs.

Site-ul nostru nu trebuie să fie încadrat de orice alt site și nici nu vă poate furniza un link către orice parte a site-ului nostru, alta decât pagina de pornire.

Ne rezervam dreptul de a retrage permisiunea link-urilor, fără notificare.

Site-ul la care vă conectați trebuie să respecte în toate prevederile referitoare la standardele conținutului stabilite în Politica noastră de utilizare acceptabilă.

Dacă doriți să faceți utilizați conținutul de pe site-ul nostru, altul decât cel menționat mai sus, vă rugăm să contactați la GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.R.L., Opera Center 1, Str. Costache Negri nr. 1-5, Sector 5, cod 050552, Bucureşti, România., Tel .: +40 213 028 208
Fax: +40 213 028 209.

Legături terțe și resurse

În cazul în care site-ul nostru conține link-uri către alte site-uri și resurse furnizate de părți terțe, aceste link-uri sunt oferite doar pentru informarea dumneavoastră.

Nu avem nici un control asupra conținutului acestor site-uri sau resurse

Raportare efecte adverse

 Încurajăm consumatorii să raporteze orice reacții adverse suspectate la folosirea produselor noastre. În cazul în care doriți să raportați un efect secundar, vă rugăm să contactați farmacovigilenta.romania@gsk.com. În cazul în care vă îngrijorează oricare dintre reacțiile adverse sau credeți că acestea sunt grave, vă rugăm să semnalați medicului stomatolog sau farmacist, deoarece acestea sunt cei mai în măsură pentru a vă sfătui.

Legea aplicabilă

Vă rugăm să rețineți că acești termeni de utilizare, obiectul și forma acestora sunt guvernate de legea engleză și suntem amândoi de acord ca instanțele din Anglia să aibă jurisdicție exclusivă.

Mărci

Sensodyne este o marcă comercială a Grupului de companii GlaxoSmithKline.

Contactați-ne

Contact:
Adresă: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.R.L.
Opera Center 1, Str. Costache Negri nr. 1-5, Sector 5, cod 050552, Bucureşti, România.
Tel .: +40 213 028 208
Fax: +40 213 028 209

Dacă trebuie să raportezi un efect secundar sau eveniment advers referitor la unul dintre produsele noastre, te rugăm să ne contactezi la Fax: 021/30.28.259
Email: farmacovigilenta.romania@gsk.com, astfel încât să îți putem acorda atenție sporită.